Våre priser

Etter forskrift om prisop­plysninger som gjelder fra 1.1 2013 er det på denne siden satt opp pris­er etter Markeds­føringsloven §10 – Pris­merk­ing. Disse prisene vil gjøre det let­tere å få en full­s­tendig over­sikt over kost­nad­er for­bun­det ved gravferd for de pårørende.

Se kom­plett pris­liste for 2020 her (pdf-for­mat).

Vi har også satt opp et prisek­sem­pel på gravferd. Her vil du få et bilde av kost­nadene rundt en gravferd, og det vil være mulighet for pårørende å kunne sam­men­ligne pris­er hos oss med pris­er hos andre begravelsesbyråer.

Se min­i­mum- og mak­si­mumpris­er her (pdf-for­mat).