Om oss

Lunden Begrav­elses­byrå AS eies av Frank Wikne. Han er andre gen­erasjon i bran­sjen og daglig led­er av selskapet.

Fir­maet har kon­tor­er på Jessheim, Skedsmoko­rset, Rælin­gen, Nannes­tad og Oslo, og har i dag åtte ansatte.

Skedsmokorset

På Skedsmoko­rset har vi kon­tor­er i Indus­triveien 1, 2020 Skedsmoko­rset. Kon­toret bet­jen­er også Nit­tedal, Sørum, Løren­skog og Oslo.

Park­er­ing rett utenfor.

Vak­t­tele­fon 63 97 58 88 er bet­jent hele døgnet.

Jessheim

På Jessheim har vi kon­tor­er i 2. etg på Farg­erike Sletvold, Ringve­g­en 23, 2066 Jessheim. Kon­toret bet­jen­er også Eidsvoll, Nes, Hurdal, Gjer­drum og Nannestad.

Besøk­ende kan parkere på gjestepark­er­ing rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vak­t­tele­fon 63 97 58 88 er bet­jent hele døgnet.

Rælingen

I Rælin­gen tar vi imot sam­taler i våre lokaler i Øvre Rælingsvei 82, 2005 Rælin­gen. Kon­toret bet­jen­er også Enebakk og Lørenskog.

Park­er­ing rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vak­t­tele­fon 63 97 58 88 er bet­jent hele døgnet.

Nannestad

På Nannes­tad har vi kon­tor­er i Granås­går­den 1, 2030 Nannes­tad. Kon­toret bet­jen­er også Ullen­sak­er, Hurdal, Stange, Nord-Odal og Feiring.

Besøk­ende kan parkere på gjestepark­er­ing rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vak­t­tele­fon 63 97 58 88 er bet­jent hele døgnet.

Oslo

I Oslo tar vi imot sam­taler i våre lokaler i Bygdøy Allé 111, 0273 Oslo. Kon­toret bet­jen­er også Bærum og Asker.

Park­er­ing rett utenfor.

OBS! Kun etter avtale!

Vak­t­tele­fon 63 97 58 88 er bet­jent hele døgnet.

Kon­fer­anse kan vi ha både hjemme hos pårørende eller på våre kon­tor­er. Så langt det er mulig ønsker vi at pårørende ringer oss for avtale. Da kan vi bli enige om et tid­spunkt for kon­fer­ansen, besvare de aller vik­tig­ste spørsmå­lene og gi en generell orientering.

Kontakt oss