Programhefte/sanghefte

Etter at innhold­et i ser­e­monien er bestemt, settes det van­ligvis opp et pro­gramhefte. På denne siden kan du se eksem­pler på ulike motiv­er.

Det finnes mange ulike lay­out, farg­er, for­mater og oppsett. Vi kan sette opp et forslag til deg. Snakk med oss, så hjelper vi deg.

Forslag til motiv­er kan du se under/her:

Salmehefte 045 høst fjell

Salme­hefte 045 høst fjell

Salmehefte 112 min barndoms have

Salme­hefte 112 Min barn­doms have

Salmehefte 115 hytteveggen

Salme­hefte 115 Hyt­teveg­gen

Salmehefte 133 Himmelblå

Salme­hefte 133 Him­mel­blå

Salmehefte 155 Vægskille

Salme­hefte 155 Vægskille

Salmehefte 211 Evighetstre

Salme­hefte 211 Evighet­stre

Salmehefte 502 Liljekonvall

Salme­hefte 502 Lil­jekon­va­ll

Salmehefte 707 En annen verden

Salme­hefte 707 En annen ver­den

Salmehefte 713 Forglemmeiei

Salme­hefte 713 For­glem­meiei

Salme­hefte 715 Kjærlighet

Salmehefte 717 Til minne

Salme­hefte 717 Til minne

Salme­hefte 821 Lil­jekon­va­ll med lakkert bilde

Salmehefte 822 Blomsterharmoni med eget bilde

Salme­hefte 822 Blom­ster­har­moni med eget bilde

Salme­hefte 823 Pio­ner strek med eget bilde

Salme­hefte 825 Land­skap- med eget bilde

Salmehefte 829 Sommer

Salme­hefte 829 Som­mer

Salmehefte 832 Enslig blomst

Salme­hefte 832 Enslig blomst

Salmehefte 833 Tulipan

Salme­hefte 833 Tuli­pan

Salmehefte 835 Vinterblomster

Salme­hefte 835 Vin­terblom­ster

Salmehefte 838 Havet

Salme­hefte 838 Havet

Salme­hefte 839 Havet og lyset

Salmehefte 842 Dalen

Salme­hefte 842 Dalen

Salmehefte 843 Vinterfjell

Salme­hefte 843 Vin­ter­f­jell

Salmehefte 844 Sommer

Salme­hefte 844 Som­mer

Salmehefte 852 Himmel og fjell

Salme­hefte 852 Him­mel og fjell

Salmehefte 853 Fiskebåt

Salme­hefte 853 Fiske­båt

Salmehefte 854 Sand

Salme­hefte 854 Sand

Salme­hefte 855 Som­mer

Salmehefte 857 Skogen og lyset

Salme­hefte 857 Sko­gen og lyset

Salme­hefte 871 Eget bilde utfal­l­ende

Salmehefte 1001 Sommer

Salme­hefte 1001 Som­mer

Salme­hefte 1002 Som­mer med bilde

Salmehefte 1006 Sommer

Salme­hefte 1006 Som­mer

Salmehefte 1011 Sommer

Salme­hefte 1011 Som­mer

Salmehefte 1023 Vår

Salme­hefte 1023 Vår

Salmehefte 1038 Høst

Salme­hefte 1038 Høst

Salmehefte 1041 Høst

Salme­hefte 1041 Høst

Salmehefte 1053 Vinter

Salme­hefte 1053 Vin­ter

Salmehefte Blåklokker

Salme­hefte Blåk­lokker

Salmehefte Eget bilde med dame og liljekonvall

Salme­hefte Eget bilde med dame og lil­jekon­va­ll

Salmehefte Svart program

Salme­hefte Svart pro­gram

Se flere eksem­pler hos vårt trykkeri på wbt.no.