Takkekort og takkeannonse

Her vil du finne forslag til tekst på takkeko­rt og takkean­nonse. Takkeko­rt som samme motiv som på sangheftet eller andre vari­anter kan bestilles hos oss. Vi kan hjelpe med oppsett og gi råd om innhold/tekst.

  1. Hjertelig takk for med­følelse og blom­ster­hilsen­er ved vår kjære … sin bortgang.
  2. Hjertelig takk for all vennlig delt­agelse ved vår kjære … sin bortgang.
  3. Vi takker for vennlig delt­agelse ved vår kjære … sin syk­dom og bortgang.
  4. Takk for all vennlig omsorg og blom­ster­hilsen­er ved vår kjære … sin bort­gang. Takk til alle som var med oss i begravelsen/bisettelsen, og for gaven til …
  5. En varm takk til alle dere som har støt­tet oss i den tunge tiden ved vår kjære … sin bortgang.
  6. Vi takker våre ven­ner og kol­le­gaer for all vennlig delt­agelse ved vår kjære … sin bortgang.

Som til­legg til enhver av tek­stene kan prester, insti­tusjon­er, organ­isas­jon­er, eller andre, nevnes med føl­gende forslag:

Vi vil også få takke …… for god hjelp og støtte.

Takkekort og takkeannonse

Takkeko­rt og takkeannonse