Kistetransport

Som del av den prak­tiske gjen­nom­førin­gen står vi for trygg og respek­t­full trans­port av den avdøde. Dette er som regel til stedet hvor ser­e­monien holdes, samt til gravst­ed eller kre­ma­to­ri­um i etterkant av ser­e­monien. Skjeer døds­fal­l­et i hjem­met eller på insti­tusjon må vi trans­portere kisten midler­tidig til nærmeste syke­hus eller kapell. Vi trans­porter­er også kister over lengre avs­tander innen­lands og utenlands.