Musikk – forslag til salmer

 1. Alltid frei­dig når du går
 2. Amaz­ing grace
 3. Blott en dag, et øye­b­likk om gan­gen
 4. Bred dina vida vin­gar, o Jesus, över mig
 5. Deg være ære
 6. Deilig er jor­den
 7. Den dag du gav oss er til ende
 8. Det er makt i de fold­ede hen­der
 9. Dype, stille, sterke, milde
 10. Eg er ein gjest i ver­da
 11. Eg veit i him­merik ei borg
 12. Ein fin liten blome i sko­gen er ser
 13. Fager kveldssol smil­er
 14. Han tek ikkje glansen av livet
 15. Herre Gud, ditt dyre navn og ære
 16. Hos Gud er evig glede
 17. Hver dag er en sjelden gave
 18. Hvilken venn vi har i Jesus
 19. Hvor under­lig er du i alt hva du gjør
 20. I den stille, klare mor­gen
 21. I dine hen­der, Fad­er blid
 22. I him­me­len, i him­me­len
 23. Ikke alle dager er like
 24. Ikke en spurv til jor­den
 25. Ingen er så trygg i fare
 26. Jag kan icke räk­na dem alla
 27. Jeg er en seil­er på livets hav
 28. Jeg er i Her­rens hen­der når dagen gryr i øst
 29. Jeg går til himlen, der er mitt hjem
 30. Jeg har en venn som har gitt sitt liv
 31. Jeg har van­dret med Jesus
 32. Jeg løfter opp til Gud min sang
 33. Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn
 34. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn
 35. Jesus, det eneste, hel­lig­ste, ren­este
 36. Jesus, styr du mine tanker
 37. Kjære Gud, når eg bed
 38. Kjærlighet fra Gud springer like ut
 39. Klippe, du som brast for meg
 40. Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera
 41. Lei, milde ljos, igjen­nom skod­deeim
 42. Lykksalig, lykksalig, hver sjel som har fred
 43. Lær meg å kjenne dine veie
 44. Løftene kan ikke svik­te
 45. Med Jesus vil eg fara
 46. Morn­ing has bro­ken
 47. Navnet Jesus blekn­er aldri
 48. Nærmere deg, min Gud
 49. O, bli hos meg, nå er det aften­tid
 50. Salige vis­shet, Jesus er min
 51. Se solens skjønne lys og prakt
 52. Skal vi møtes hist ved flo­den
 53. Store Gud, vi lover deg
 54. Så går en dag än från vår tid
 55. Så ta da mine hen­der
 56. Takk, min Gud, for alt som hende
 57. Tenk når engang den tåke er forsvun­net
 58. Til him­lene rekker din miskunnhet, Gud
 59. Tårn­høye bøl­ger går
 60. Velt alle dine veier
 61. Å leva, det er å els­ka