Sløyfetekster blomster

 • Alltid du minnes i kjærlighet
 • Borte fra leg­emet, hjemme hos Herren
 • De kjærlige (siste) hilsener
 • De kjærlig­ste hilsener
 • Den siste hilsen/farvel og takk for alt
 • Ditt minne er meg så inderlig kjært
 • Ditt minne er gjemt i mitt hjerte
 • Du for­lot meg så alt­for tidlig
 • Du glemmes ei
 • Du var meg så kjær og så tung å miste
 • Els­ket i livet, savnet i døden
 • Farvel og takk for alt
 • Fred med ditt minne
 • Guds fred
 • Hvil i fred, kjære
 • Høyt els­ket, dypt savnet
 • Kjært er ditt minne
 • Minnes i kjærlighet
 • Min­net om deg vil vi alltid bære med oss
 • Minnene etter deg er så uen­delig kjære/gode
 • Minnene lever
 • På gjen­syn (kjære …)
 • Siste hilsen
 • Størst av alt er kjærligheten
 • Takk til vi møtes igjen
 • Takk for mange/alle gode minner
 • Takk for alt, du kjære/min elskede/min gode venn
 • Takk for all omsorg og kjærlighet
 • Takk for alt du var for meg/oss
 • Takk for all godhet
 • Takk for godt vennskap/naboskap
 • Takk for all kjærlighet og omsorg
 • Takk for alle gode år/stunder
 • Takk for den tiden vi fikk sammen
 • Takk for alt du var
 • Vi møtes igjen
 • Vi glem­mer deg aldri