Blomsterverden, Nannestad

Blomster

For mange er blom­ster en vik­tig del av avskjedsser­e­monien. De skal skape en vakker ramme rundt det ser­e­monielle, de skal bekrefte omtanke og de skal gi trøst og nytt håp i sor­gen. Lun­den Begrav­elses­byrå formi­dler blom­ster til begrav­elser og biset­telser. Vi har et stort utvalg av kranser, båre­buket­ter, deko­rasjon­er og opp­satser, og vi kan sørge for en vakker og hel­hetlig ramme rundt ser­e­monien. Kon­takt oss, så hjelper vi deg å finne den rette blom­ster­hilse­nen. Vår samar­bei­dspart­ner er Blom­ster­ver­den på Nannestad.