Minnesamvær

I Norge har vi lang tradis­jon for å sam­le fam­i­lie, slekt og ven­ner til min­nesamvær etter ser­e­monien. Det kan være godt å møtes på en mer uformell måte. Mange synes det er godt å snakke sam­men og dele min­ner og opplevelser. Net­topp felleskapet er for mange vik­tig i sor­gar­bei­det. Vi bekrefter på en måte at vi er sam­men i sor­gen og skal leve videre.

Et min­nesamvær kan legges opp etter skikker og tradis­jon­er, eller etter helt spe­sielle ønsker. Enten hjemme eller i et leid lokale.

Vi har lang erfar­ing i å arran­gere min­nesamvær og kan til­by en kom­plett løs­ning, inklu­siv mat, kak­er, kaffe, te, min­er­al­vann, oppdekking, server­ing og opprydding.

Ta gjerne kon­takt, så kan vi informere om de mulighetene som finnes i nærheten av der ser­e­monien finner sted.