Salg av eiendom

Vi i Lun­den Begrav­elses­byrå samar­bei­der med Aktiv for å gi etter­lat­te enkelt til­gang til hjelpe med salg av bolig i Oslo og Aker­shus. Aktiv vil hjelpe deg og sørge for at pros­essen gjen­nom­føres på en trygg og effek­tiv måte. Hvis ønske­lig kan du som kunde hos Lun­den Begrav­elses­byrå bli satt i kon­takt for en ufor­p­lik­tende sam­tale og du vil få tilbud på eventuelt videre arbeid.

For mer infor­masjon ta kon­takt med oss på 63 97 58 88