Transport – hjemsendelse

Lunden Begrav­elses­byrå tar hånd om alle prak­tiske forhold i forbindelse med trans­port og hjem­sendelse av utlendinger som bor i Oslo og Akershus.

Vi trenger avdødes pass og navn på mot­tak­er av kisten i hjemlandet.

Vennligst kon­takt oss for å gjøre en avtale.

Ta kon­takt på vår døgnåp­ne tele­fon 63 97 58 88