Ventetegn

I påvente av at et per­ma­nent gravminne skal bli satt opp, vil mange ha et behov for at graven er mer­ket. Vi tilbyr gravko­rs og ven­tetegn i forskjel­lige utførelser.

ventetegn