Musikk – forslag til soloinnslag

Soloinnslag er med på å løfte ser­e­monien og gjøre den til en mer per­son­lig opplevelse for de etter­lat­te. Erfar­ingsmes­sig er soloinnslaget ofte noe av det de etter­lat­te har satt størst pris på etter en begrav­elsesser­e­moni. Ved valg solosanger bør man tenke på at det man får er en tolkn­ing av orginalver­sjo­nen, som er tilpas­set ser­e­monirom­met og sam­spill med orgel. De mest bruk­te san­gene (f.eks. ”Eg ser”, ”Gje meg han­da di”, ”Amaz­ing Grace”, ”Ave Maria” osv.) har veldig gode ver­sjon­er for orgel og sang, men det er fullt mulig å frem­føre de aller fleste sanger i ver­sjon med orgel. Trykk på san­gen for å høre i Spotify.

Solosanger – Crossover/musikal

 1. Always there (B. Graham/R. Løv­land) Nøy­tral
 2. Caru­so (L. Dal­la) Nøy­tral
 3. Cin­e­ma Par­adiso (Se) (E. Morricone/A. Mor­ri­cone) Nøy­tral
 4. Climb ev’ry moun­tain (O. Ham­mer­stein II/R. Rogers) Nøy­tral
 5. Goin’ home (W. A. Fisher/A. Dvorák) Kris­ten
 6. Mem­o­ry (T. Nunn/A. Lloyd Web­ber) Nøy­tral
 7. My heart will go on (W. Jennings/J. Horner) Nøy­tral
 8. Nel­la fan­ta­sia (Ch. Ferrau/E. Mor­ri­cone) Nøy­tral
 9. Pie Jesu (A. Lloyd Web­ber) Kris­ten
 10. Some­where (S. Sondheim/L. Bern­stein) Nøy­tral
 11. Some­where over the rain­bow (E. Y. Harburg/H. Arlen) Nøy­tral
 12. The Prayer (D. Fos­ter & C. B. Sager) Åndelig
 13. Time to say good­bye (L. Quarantotto/F. Sar­tori) Nøy­tral
 14. To where you are (R. Marx & L. Thomp­son) Åndelig
 15. Vels­ingn­ing (R. Bjerkreim) Kris­ten
 16. You raise me up (B. Graham/R. Løv­land) Nøy­tral
 17. You’ll nev­er walk alone (O. Ham­mer­stein II/R. Rodgers) Nøy­tral

Solosanger – Evergreens/jazz

 1. Auf Wiederseh’n, Sweet­heart (J. Sexton/E. Storch) Nøy­tral
 2. Have I told you late­ly that I love you (S. Wise­man) Nøy­tral
 3. I love you because (L. Payne) Nøy­tral
 4. I miss you (D. H. Sum­mer) Nøy­tral
 5. Love me ten­der (E. Pres­ley & V. Mat­son) Nøy­tral
 6. My way (J. Revaux & C. Francois/P. Anka) Nøy­tral
 7. Smile (J. Turn­er & G. Parsons/Ch. Chap­lin) Nøy­tral
 8. Sum­mer­time (D. B. Heyward/G. Gersh­win) Nøy­tral
 9. Unfor­get­table (I. Gor­don) Nøy­tral
 10. We’ll meet again (R. Park­er & H. Charles) Nøy­tral
 11. What a won­der­ful world (G. D. Weiss/B. Thiele) Nøy­tral

Solosanger – Klassisk

 1. Allenast i Gud (Salme 62/G. Nordqvist) Kris­ten
 2. Ave Maria (F. Schu­bert) Kris­ten
 3. Ave Maria (J. S. Bach/Ch. Goun­od) Kris­ten
 4. Ave verum cor­pus (W. A. Mozart) Kris­ten
 5. Ave, maris stel­la (Latin­sk hymne/E. Grieg) Kris­ten
 6. Bist du bei mir (Ukjent/J. S. Bach) Nøy­tral
 7. Didos klage­sang (H. Pur­cell) Nøy­tral
 8. Komm süss­er Tod, komm selge Ruh (Ukjent/J. S. Bach) Kris­ten
 9. Las­cia ch’io pianga (G. F. Hän­del) Nøy­tral
 10. Mond­nacht (J. von Eichendorff/R. Schu­mann) Nøy­tral
 11. Ombra mai fu (G. F. Hän­del) Nøy­tral
 12. Panis angeli­cus (C. Franck) Kristen
 13. Pie Jesu (G. Fau­ré) Kristen

Solosanger – Kristne evergreens

 1. Amaz­ing grace (J. Newton/Viriginia Harmony)
 2. Bar­netro (G. Dahl)
 3. Blott en dag (L. Sandell-Berg/O. Ahnfelt)
 4. Bred dina vida vin­gar (L. Sandell-Berg/Sven­sk folkemelodi)
 5. Den hel­lige stad (S. Adams)
 6. Det enda som bär (L. Lithell)
 7. Det er makt i de fold­ede hen­der (T. Bjerkrheim/Ø. Tønnesen)
 8. Dog­gdropen (O. I. Haugen/G. Draugedalen)
 9. Där rosor aldrig dör (D. Bergagård/Trad.)
 10. Hymne (Fad­er vår) (N. Larsen)
 11. I him­me­len, i him­me­len (M. B. Landstad/Norsk folketone)
 12. Jag har hört om en stad ovan mol­nen (L. Lithell/Russisk folkemelodi)
 13. Jag är främ­ling (M. S. B. Dana-Schindler/E. S. Lorenz)
 14. Nærmere deg min Gud (S. Adams/L. Mason)
 15. O bli hos meg (H. F. Lyte/W. H. Monk)
 16. O hel­ga natt (Ad. Adams)
 17. Stjer­ne­san­gen (H. A. Tandberg/J. Sibelius)
 18. Ånders Herre, du skal råde (J. S. Welhaven/F. A. Reissiger)

Solosanger – Pop/rock

 1. Alt eg så (E. Hillestad/S. Dags­land) Nøy­tral
 2. Blow­ing in the wind (B. Dylan) Nøy­tral
 3. Brigde over trou­bled water (P. Simon) Nøy­tral
 4. Det fine vi hadd’ sam­men (T. Olsen/F. Viken) Nøy­tral
 5. Ditt land­skap (A. Vada) Nøy­tral
 6. Eg ser (B. Eidsvåg) Kris­ten
 7. Eg ser deg over­alt (I. Hovland/Ø. Stave­land) Nøy­tral
 8. En stund på jor­den (L. Pourkarim) Nøy­tral
 9. Every­body hurts (R. E. M. ) Nøy­tral
 10. Evig hvile (B. Eidsvåg) Kris­ten
 11. Fields of gold (Sting) Nøy­tral
 12. Gabriel­las sång (P. Bäckman/S. Nil­son) Nøy­tral
 13. Go rest high on that moun­tain (V. Gill) Kris­ten
 14. Har en drøm (T. Hoff/S. Gun­der­sen) Nøy­tral
 15. Jag trivs best i öpp­na land­skap (U. Lun­dell) Nøytral
 16. Ka e du red­de for (M. McGurk/S. Dags­land) Nøytral
 17. Liten fuggel (I. Hovland/Ø. Stave­land) Nøytral
 18. Lys og varme (Å. Alek­sander­sen) Nøytral
 19. Tears in heav­en (E. Clap­ton) Åndelig
 20. The rose (A. McB­room) Nøytral
 21. Tir n’a Noir (K. Falkeid/Ø. Stave­land) Nøytral
 22. Yes­ter­day (J. Lennon & P. Mac­Cart­ney) Nøytral

Solosanger – Vise/folkesanger

 1. Auld Lang Syne/Skal gamalt ven­skap kver­va bort (R. Burns/Skotsk ballade)(Norsk tekst av H. Kiran) Nøy­tral
 2. Barn av reg­n­buen (L. Nilsen/P. Seeger) Nøy­tral
 3. Barn­domsminne fra Nord­land (E. Blix/A. Thom­sen) Nøy­tral
 4. Blå salme (E. Bye/H. Som­mero) Kris­ten
 5. Dan­ny boy (F. Weatherly/Melodi fra Irland) Nøy­tral
 6. Danse mi vise, gråte mi sang (E. Skjæråsen/T. Gok­søyr) Nøy­tral
 7. De nære ting (K. Foss & R. Bøe) Nøy­tral
 8. Den dag kjem aldri (Aa. O. Vinje/Nystev) Nøy­tral
 9. Ein far­far i livet (O. Nord­sto­ga) Nøy­tral
 10. En deilig dag (O. Leisner/C. Jacobs-Bond) Nøy­tral
 11. Får jag läm­na några blom­mor (N. Ferlin/L. Söder­lundh) Nøy­tral
 12. Gjev meg han­da di ven (S. Bratland/Irsk folke­tone) Nøy­tral
 13. Noc­turne (E. Taube) Nøy­tral
 14. Om kvelden når det mørkn­er (A. Øverland/Norsk folke­tone) Nøy­tral
 15. Som­merfuggel i vin­ter­land (H. Sivert­sen) Nøy­tral
 16. Så län­ga sku­tan kan gå (E. Taube) Nøy­tral
 17. Så skim­rande var aldrig havet (E. Taube) Nøy­tral
 18. Vi skal ikkje sova burt sumar­nat­ta (A. L. Lygre/G. Tveitt) Nøy­tral
 19. Vuggevise (J. Gun­der­sen) Nøy­tral
 20. Vår beste dag (E. Bye/J. K. Ross­lund) Nøy­tral
 21. Vårsøg (H. Hyldbakk/H. Som­mero) Nøy­tral