Urner 2018-02-20T22:17:21+00:00

Urner

Vi tilbyr et bredt utvalg av urn­er – fra det helt enkle til det mer eksklu­sive. Valg av urne er en per­son­lig sak. Vi gir gjerne råd.

Urn­er for ned­set­ting var lenge ensartet. Slik er det ikke lenger. I dag ønsker mange at urnen skal være vakker med et per­son­lig uttrykk. Vi imøtekom­mer dette ved å kunne til­by et utvalg miljøvennlige urn­er.

Aske­spred­ning er tillatt etter kre­masjon. Spe­sielle ret­ningslin­jer gjelder, spør oss om råd. Vi tilbyr egne urn­er for aske­spred­ning.

Her viser vi noen av de vanligste i ulike prisklasser:

Arie urne

Arie

Eik urne

Eik

Gråskimmer urne

Gråskimmer

Hardangergrønn urne

Hardan­ger­grønn

Hvit silkematt urne

Hvit silke­matt

Hvit voks urne

Hvit voks

Kardinalrød urne

Kar­di­nal­rød

Klaversort urne

Klaver­sort

Kobberglød urne

Kob­ber­glød

Perlemor urne

Per­lemor

Setergrå urne

Seter­grå

Skagerrakblå urne

Skager­rak­blå

Slottsgul urne

Slotts­gul