Lunden Begravelsesbyrå AS

Lunden Begravelsesbyrå bistår med alle gjøremål i forbindelse med gravferd på Romerike og i Oslo. Vi kan også legge til rette for pårørende som ønsker å gjøre noe selv.

INFO OM GRAVFERD OG KORONA-SMITTE

Vi vet at når man mis­ter noen man er glad i kan det være godt å få raske og trygge svar på ting man lur­er på, der­for kan du tre­ffe oss 365 dager i året på vår døgnåp­ne tele­fon. Lun­den Begrav­elses­byrå har kon­tor­er i Jessheim sen­trum, på Skedsmoko­rset, i Rælin­gen og i Oslo. Vår kon­tor­tid er mandag til fredag kl. 08.00–16.00, samt lørdag og søndag etter avtale. Vi har også mulighet til å møte de pårørende i deres nær­miljø, så om ønske­lig kom­mer vi gjerne på hjem­mebesøk. Tid og sted for sam­tale bestem­mer dere.

Vi kan bistå og gi svar på forhold dere kan­skje er usikre på. Alt det prak­tiske kan trygt over­lates til oss – både det som har med selve bisettelsen/begravelsen å gjøre, samt det som skal ordnes av papir­er mot offentlige kon­tor­er.

TA KONTAKT VÅR DØGNÅPNE TELEFON 63 97 58 88

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 63 97 58 88

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
63 97 58 88

Kon­tak­t­skje­ma

I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]lundenbegravelsesbyraa.no

Kon­tak­t­skje­ma

I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]lundenbegravelsesbyraa.no