Lunden Begravelsesbyrå AS

Lunden Begravelsesbyrå bistår med alle gjøremål i forbindelse med gravferd på Romerike og i Oslo. Vi kan også legge til rette for pårørende som ønsker å gjøre noe selv.

Forbindelse med Gravferd

Begravelsesbyrå kan gi svar på alt

Vi vet at når man mis­ter noen man er glad i kan det være godt å få raske og trygge svar på ting man lur­er på, der­for kan du tre­ffe oss 365 dager i året på vår døgnåp­ne tele­fon. Lun­den Begrav­elses­byrå har kon­tor­er i Jessheim sen­trum, på Skedsmoko­rset, i Rælin­gen og i Oslo. Vår kon­tor­tid er mandag til fredag kl. 08.00–16.00, samt lørdag og søndag etter avtale. Vi har også mulighet til å møte de pårørende i deres nær­miljø, så om ønske­lig kom­mer vi gjerne på hjem­mebesøk. Tid og sted for sam­tale bestem­mer dere.

Vi kan bistå og gi svar på forhold dere kan­skje er usikre på. Alt det prak­tiske kan trygt over­lates til oss – både det som har med selve bisettelsen/begravelsen å gjøre, samt det som skal ordnes av papir­er mot offentlige kontorer.

TA KONTAKT VÅR DØGNÅPNE TELEFON 63 97 58 88

gravstein

Tinde Gravstein

TINDE GRAVSTEIN er et samar­bei­de mel­lom Eide Stein, Lun­den Begrav­elses­byrå, Alléen Begrav­elses­byrå og Mau­ra Blom­ster og Begrav­elses­byrå. Sam­men er vi Norges største bedrift innen salg og bear­bei­d­ing av stein. Vårt mål er å være best på kvalitet og ser­vice, sam­tidig som vi skal til­by gravmin­ner til markedets beste priser.
Vi har en mod­erne mask­in­park og effek­tiv pro­duk­sjon – og mer enn 100 år lang hånd­verk­ser­far­ing. Vår kunnskap er deres tryg­ghet – og vi tør påstå at ingen hold­er høyere nivå når det gjelder kvalitet og service.

Vi lev­er­er over hele lan­det. Samme lave pris­er i hele Norge. Gravmin­ner fra 6500,-

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 63 97 58 88

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
63 97 58 88

Kon­tak­t­skje­ma

I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]lundenbegravelsesbyraa.no

Kon­tak­t­skje­ma

I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]lundenbegravelsesbyraa.no