Minnebok

Alle pårørende får tilbud om en min­nebok. Min­nebo­ken innehold­er bilde av død­san­non­sen, pro­gramheftet og fotografi­er av kisten og alle blom­stene.

Lunden minnebok
Lunden minnebok 2